Публикуван е списък на проектните предложения, които не отговарят на критериите за допустимост на кандидатите и проектните дейности по процедура „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение“

Публикувани са Решение № ПЗ-01-1/30.12.2010 г. на Изпълнителния директор на ИАНМСП и списък на проектните предложения, които не отговарят на критериите за допустимост на кандидатите и проектните дейности по процедура: BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение“

Докладът на Оценителната комисия за разглеждане и оценка на подадените проектни предложения по процедура BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение“ е одобрен с Решение № ПЗ-01-1/30.12.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Списък на проектните предложения и основанието за отхвърлянето им съгласно Приложение № 1 „Списък на проектни предложения, които не отговарят на критериите за допустимост на кандидатите и проектните дейности“ към Решение № ПЗ-01-1/30.12.2010 г. по процедура: BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение“.

Източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност”

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, но не разполагате с капацитет и търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.