Публикуван е списък с отхвърлени проектни предложение по процедура „Покриване на международно признати стандарти”

Публикуван е списък с отхвърлени проектни предложение на етап оценка на административното съответствие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”

УО и ИАНМСП публикуваха Списък на проектните предложения отхвърлени на етап оценка на административното съответствие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”

От подадените по процедурата общо 629 проекта, 25 са подадени след крайния срок и не са оценявани. Така фактически от оценените 604 проекта до по нататъшна оценка (оценка на допустимостта и техническа и финансова оценка) са допуснати едва 64,40%(389бр.) от подадените проектни предложения. Останалите 35,60% (215бр) са отстранени от участие още на етап оценка на административното съответствие.

Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап оценка на административното съответствие по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка пред оценителната комисия, чрез ръководителя на договарящия орган, в срок до 5 работни дни след публикуване на настоящия списък на Интернет страницата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството на Договарящ орган.

Списъкът се публикува и на Интернет страницата на Управляващия орган – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В случай, че датите на публикуване на списъка на двете Интернет страници са различни, срокът за възражение тече от по-късната дата на публикуване.

Източник: Елит Партнер Консулт по материали от страниците на УО и ДО по ОП „Конкурентоспособност”

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, но не разполагате с капацитет и търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.