Публикуван е списък с предложени за финансиране (одобрени) проекти по процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

Публикуван е списък с предложени за финансиране (одобрени) проекти по процедура  BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. 194 са одобрените за финансиране проектни предложения. 58 са проектните предложения, които покриват минималните изисквания, но за тях няма осигурено финансиране. От подадените по процедурата общо 600 проекта, 4 са подадени след крайния срок и не са оценявани. Така фактически от подадените 596 проекта цялостна техническа и финансова оценка (оценка по същество) е направена на едва 42,28%(252бр.) от подадените проектни предложения. Останалите 57,72% (344бр) са отстранени от участие  на етапи оценка на административното съответствие и  допустимостта на кандидатите и за несъответствие с изискванията за качество на проектите по  процедурата.

С Решение № 2ТММ-01-1/07.01.2011г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е одобрен доклада на оценителната комисия за извършената оценка по процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

Списък с предложени за финансиране(одобрени) проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

Резервен списък с проектни предложения (без осигурено финансиране), които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка  по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Източник: Елит Партнер Консулт по материали от страниците на УО и ДО по ОП „Конкурентоспособност”

В момента има нова актуална покана за технологична модернизация в малки и средни предприятия- BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, но не разполагате с капацитет и търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.