Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”.

Публикуван е  Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”.

Отстранени на този етап са още 156 проектни предложения, с което отстранените от по-нататъшна оценка предложения към момента достига 61,42%.

Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап оценка на допустимост по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка пред оценителната комисия, чрез ръководителя на договарящия орган, в срок до 5 работни дни след публикуване на настоящия списък на Интернет страницата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството на Договарящ орган.

Списъкът се публикува и на Интернет страницата на Управляващия орган – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В случай, че датите на публикуване на списъка на двете Интернет страници са различни, срокът за възражение тече от по-късната дата на публикуване.

Източник: Елит Партнер Консулт по материали от страниците на УО и ДО по ОП „Конкурентоспособност”

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, но не разполагате с капацитет и търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ” 

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.