Публикувани са Заповеди за отваряне на приема на заявления по 6 мерки по Програма за развитие на селските райони

Повече информация за мерките, по които вече има одобрени периоди  на прием, можете да видите в рубриката „Актуални покани“, подрубрика “ Програма за развитие на селските райони“.

Със Заповед от 01.03.2011г. е одобрен от Министъра на земеделието и храните Д-р М. Найденов, приемът на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, започва на 14 март 2011 г., и ще приключи на 1 април 2011 г.

Можете да видите и Индикативният график за прием на проекти по Програма за развитие на селските райони(ПРСР) през 2011г. в excel формат.

На 25.02.2011г. Министерство на земеделието и храните публикува на интернет страницата си Заповеди за за отваряне на приема на заявления по 5 мерки по Програма за развитие на селските райони. Заповедите са одобрени от Министъра на земеделието и храните Д-р М. Найденов, а контрола по изпълнението им ще се упражнява лично от Изпълнителния директор на фонд „Земеделие“ С. Симеонов. Със Заповед от 01.03.2011г. одобрена от Министъра на земеделието и храните Д-р М. Найденов е одобрен и първия период за прием на заявления по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“.

Съгласно публикуваните заповеди са определени следните периоди на прием по мерки:

1. Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“;

2. Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“;

3. Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“;

4. Мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“;

5. Мярка 142 „Създаване на организации на производители“

6. МЯРКА 121 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

Мярка: Начална дата на приема: Крайна дата на приема:
Мярка 223- „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ 04.04.2011г. 29.04.2011г.
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ 04.04.2011г. 29.04.2011г.
Мярка 142 „Създаване на организации на производители“ 14.03.2011г. 30.12.2011г.
Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ 04.04.2011г. 29.07.2011г.
Мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“ 14.03.2011г. 30.12.2011г.
This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.