Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува пълния текст на Меморандума за разбирателство за изпълнението на „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика” в Република България

С Решение № 107/24.02.2011 г. на Министерски съвет е одобрен проект на Меморандум за разбирателство за изпълнението на „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика“ в Република България между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Европейска банка за възстановяване и развитие.

Меморандумът е подписан на 02/03/2011 г., с което е влязъл в сила.

По този начин ще се ускори изпълнението на област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници“ по Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

Пълен текст на Меморандума за разбирателство за изпълнението на „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика“ в Република България между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Европейска банка за възстановяване и развитие.

източник: интернет страницата на Единния информационен портал на структурните фондове на ЕС

Мерките по ОП „Конкурентоспособност“, насочени към въвеждане на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници се очаква да стартират през второто тримесечие на 2011г. Запознайте се с Индикативна годишна работна програма за 2011 г. по ОП „Конкурентоспособност“

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.      Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.