ДФ „Земеделие” разплати 8, 2 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

ДФ „Земеделие” разплати 8, 2 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

Държавен фонд „Земеделие” изплати днес 8 211 997 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Преведените средства са по осем от мерките на ПРСР и са вече по сметките на бенефициентите.

Над 4, 1 млн. лв. са изплатените субсидии по публичните мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”. За модернизиране на земеделксите стопанства са преведени субсидии в размер на 1, 8 млн. лв., а по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – 1, 3 млн. лв.

Останалите изплатени безвъзмездни средства са за успешно изпълнени инвестиции по мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” и 431-2 ЛИДЕР – „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони„.

източник: интернет страницата на Министерство на земеделието и храните

This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.