Среща-дискусия със земеделски производители в град Пловдив

Министър Найденов ще участва в среща-дискусия със земеделски производители в град Пловдив

Утре, 24 март 2011 г., от 13.30 часа, министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще вземе участие в пресконференцията във връзка с провеждащата се срещата-дискусия със земеделските производители от района на Пловдив по информационната кампания на МЗХ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Дискусията със стопаните от региона ще започне в 10.00 часа,  в парк- хотел Империал.
По време на срещата експерти от Министерство на земеделието и храните и експерти от службите за съвети в земеделието ще разяснават възможностите, които дава ПРСР. Акцентът ще се поставя върху:
- усвояване на гарантираните бюджети по мярка 121  „Модернизиране на земеделските стопанства”;
- изпълняване на бизнес плановете на вече одобрени кандидати  по мярка 112 за млади фермери;
- потенциални  бенефициенти по мярка 142 „Създаване на организации на производители”;
- повишаване интереса на земеделските производители към мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР;
-  запознаване с условията за кандидатстване по мярка 213 „Плащания за Натура 2000 за земеделски земи”;
-  други актуални въпроси по мерките от Програмата.

източник: Интернет страницата на Министерство на земеделието и храните

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.      Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.

This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.