Постъпили са 42 проектни предложения за създаване и развитие на бизнес инкубатори

Управляващият орган и Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност“ Ви уведомяват, че в рамките на крайния срок за подаване на проектни предложения по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.2.01„Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори“ – 28.03.2011 г., бяха получени 42 проектни предложения.

Предстои сформирането на Оценителна комисия и оценка на получените проектни предложения.

източник: Интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.