МИЕТ планира отваряне на целия бюджет на ОП „Конкурентноспособност” до края на годината

Над 50% от целия бюджет на програмата е в процес на изпълнение

До края на тази година планираме да отворим за договаряне целия бюджет на ОП „Конкурентоспособност“. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на петата конференция „Конкурентоспособност на българската икономика – усвояване на европейските фондове“.

Около 30% от договорите, сключени по програмата  през 2009 г. от страна на фирми, през миналата година са отказани от бенeфициентите (фирмите) поради невъзможност да бъдат изпълнени заради липса (или недостатъчно) първоначално финансиране по съответните проекти, стана ясно на форума.

През последната година са обявени 14 процедури, което е 60% от всички процедури от старта й през 2007 г досега. Променен е начинът на функциониране и ефективността на работата по програмата, повишена е прозрачността и е намалена субективността при оценка на проектите, изтъкна още той.

До края на март по програмата са изплатени 462 млн. лева – 20.32% от целия бюджет, сключени са 959 договора за 940 млн. лева, като само през първото тримесечие на 2011 г. сключените договори са за 180 млн. лв. В момента над 50% от целия бюджет на програмата е в процес на изпълнение – сумите или са договорени, или изплатени, или за тях са обявени процедури, показва статистиката.

Той изтъкна инициативата JEREMIE като допълнителна възможност за финансиране на МСП чрез рисков капитал или гаранционни фондове. Целта ни е през втората половина на годината да започне да работи първият от специализираните фондове по JEREMIE – този за стартиращи малки компании.

За първи път в работата по управление на европейски програми предприехме стъпки за извеждане на администрирането извън структурата на министерството, каза още министър Трайков.

Той поясни детайли по сключеното неотдавна споразумение с ЕБВР – според неговите клаузи 200 млн. лв. от ОП „Конкурентоспособност“, предназначени за енергийна ефективност, ще бъдат отделени в пул, заедно със средства от ЕБВР и 10 банки – партньори в България. Така едновременно с гранта, ще бъдат осигурени и средства за съфинансиране на проектите, а целият процес ще се управлява от ЕБВР. Очаква се аутсорсването на дейности по управление на оперативните програми да бъде много по-широко застъпено в следващия програмен период 2014 – 2020 година.

източник: project media

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.