Съобщение на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 относно актуализиран вариант на справката за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

СЪОБЩЕНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013 ОТНОСНО АКТУАЛИЗИРАН ВАРИАНТ НА СПРАВКАТА ЗА ОБОБЩЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, КОЕТО ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3 И ЧЛ. 4 ОТ ЗМСП

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, Ви уведомяват, че кандидатите по отворените за набиране на проектни предложения процедури по ОП „Конкурентоспособност“ могат да ползват актуализиран вариант на Справката за обобщените параметри на предприятието, при подаване на декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

В актуализирания вариант на Справка, който бе публикуван вчера, 04.05.2011 г., на интернет-страницата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /в секция „Предприемачество“/, закръгленията по отношение на средносписъчния брой на персонала се правят до втория знак след десетичната запетая, а не към цяло число, както беше в първоначалния вариант на Справката. Това е в полза на предприятията – кандидати и позволява по-точното изчисляване на средносписъчния брой на персонала от страна на кандидата и дава възможност за по-коректно определяне на категорията предприятие.

Актуализиран вариант на Справката

източник: УО на ОП „Конкурентоспособност“

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, но не разполагате с капацитет и търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.