ДФ „Земеделие” подписа нови 78 договора за инвестиции по ПРСР

Средствата по Програмата за развитие на селките райони са в размер на 62 млн. лв.

По публичните мерки 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, 322 Обновяване и развитие на населените места и 313 Насърчаване на туристическите дейности са подписани 38 договора с общините на стойност 48 737 750 лв.

По частните мерки подписаните договори са както следва:

За развитие на микропредприятия – 25 договора на стойност 7 238 226 лв., а по мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности – 15 договора на стойност 5 245 790 лв.

Одобрените субсидии ще бъдат използвани от общините за реконструкция на улици и паркове, изграждане на улично соларно осветление, рехабилитация и реконструкция на водопроводни мрежи, ремонт на старчески дом.

С договорираната безвъзмездна финансова помощ кандидатите, с проекти по частните мерки, ще изградят фотоволтаични електроцентрали и къщи за гости.

източник: Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.