ДФ „Земеделие” одобри нови 43 проекта за над 16, 2 млн. лв. и разплати други за 3, 7 млн. лв.

Над 16,2 млн. лв. ще бъдат изплатени по проекти на кандидати при успешна реализация на инвестициите им. Днес на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) бяха одобрени 27 проекта с общ размер на субсидиите 11 118 173 лв. по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Безвъзмездните финансови средства ще бъдат инвестирани в модернизиране на предприятия за преработване на плодове и зеленчуци, технологично оборудване за млеко- и месопреработване и производство на вино. По мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” бяха одобрени 16 проекта, по които ще се изплатят субсидии на стойност 5 090 716 лв. Субсидиите ще бъдат използвани за закупуване на оборудване за кравеферми, птицеферми и специализирана земеделска техника за преминаване към биологично производство. През тази седмица бяха извършени и плащания за над 3, 7 млн. лв. по седем от мерките на Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013). Най – много са преведените средства по мерките 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – 1 696 245 лв. и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – 1 256 090 лв. Останалите субсидии са за развитие на миркопредприятия, залесяване и възстановяване на горите и професионално обучение и информационни дейности.

източник: интернет страницата на Програма за развитие на селските райони

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.