ДФ „Земеделие” подписа нови 34 договора за над 12.2 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони

По мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства”, са одобрени 19 договора общо за 7 044 293,20 лева, а по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” субсидията е за 15 договора на обща стойност 5 245 790,72 лв.

Субсидиите по мярка 121 ще бъдат използвани за създаване на трайни насаждения и закупуване на специализирана техника за преминаване към биологично производство, реконструкция на отоплителни инсталации на оранжериен блок, водоспестяващи технологии (капково напояване), биологично отглеждане на пчели, както и за достигане на минимални стандарти за хуманно отношение при отглеждане на кокошки-носачки.

Със средствата по мярка 311 ще бъдат изградени къщи за гости, фотоволтаици, както и интегриран селски развлекателен център с туристически атракции.

В петък, 24.06.2011, на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) ще бъдат докладвани и предложени за одобрение 25 заявления за подпомагане по мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Проектите са за изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения или атракции за посетителите – туристически и колоездачни пътеки, информационни пунктове и табла, пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони. Има и инвестиционни предложения за центрове за експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; неголеми центрове за изкуство и занаяти, както и на места за временни изложения с туристическа цел.

източник: интернет страницата на ДФ „Земеделие“

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.