Обявени са заповеди за отваряне приема на заявления по Мерки 121 и 123

Срокът за подаване на заявления по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” е от 25 юли до 19 август 2011 г. Важно е да се знае, че при кандидатстване по Нитратната директива субсидиите са с 10 % повече, отколкото за други дейности по мярката, което е допълнителен стимул за производителите.

По Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти” могат да се подават заявления в срок 15 август – 16 септември 2011 г. Допустими за подпомагане са само дейности, свързани с преработката и маркетинга на горски, млечни, месни и пчелни продукти, както и с преработката и маркетинга на зърнени, технически и медицински култури; растителни и животински масла и мазнини; плодове и зеленчуци; фуражи; гроздова мъст, вино и оцет. По мярката ще се приемат и инвестиционни предложения за производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти, с изключение на енергия, произведена от рибна биомаса.

Мярка 123 не подпомага предложения за преработката и маркетинга на заместители на хранителните продукти, както и на зехтин; на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски продукти, а също хляб и тестени изделия.

Помощта по Мярка 123 е с 10 % повече задейности, свързани с преструктурирането на сектор мляко. Същото се отнася и за проектите за подобряване на енергийната ефективност и производството на енергия от биомаса.

Източник: Държавен фонд „Земеделие”

Заповед за отваряне приема на заявления по мярка 121

Заповед за отваряне приема на заявления по мярка 123

По-долу можете да откриете информация за мерките:

Вторият прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, започва на 25 юли 2011 г., и ще приключи на 19 август 2011 г.

Прием на заявления за подпомагане по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ започва на 15 август 2011г. и ще приключи на 16.09.2011г.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.