ДФ „Земеделие” одобри 189 заявления от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

Заявленията са по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР. От началото на прием 2011 фондът е получил общо 995 предложения за подпомагане по мярката. Одобрените бенефициенти ще получават субсидия в размер на 1 500 евро годишно в продължение на 5 години.

Изпратени са уведомителни писма с искане на допълнителна информация до 36 от кандидатите по мярката, а 8 от тях са оттеглили заявленията си за кандидатстване.

Субсидиите по Мярка 141 се отпускат с цел преодоляване на трудностите, които изпитват полупазарните стопанства, когато преструктурират земеделската си дейност.

Десет други общински проекта ще бъдат предложени за одобрение на заседанието на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност на 15.07.2011 г. Проектите са по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Източник: Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.