27 областни центъра ще дават информация за еврофондовете във всички региони на страната

„Изграждането на мрежа от 27 областни информационни центъра ще осигури лесен достъп до информация за еврофондовете във всички региони на страната и ще направи системата за управление на средствата от ЕС по-здрава и сигурна.“ Това заяви днес министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на церемонията по подписването на договорите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП) по процедура „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове“ с представители на 27 общини.

„Аз съм изключително горд от това, което се случва днес – реалният старт на изграждането на 27-те информационни центъра. В този процес бяхме истински партньори, съзнавайки, че имаме една обща задача. Искам да благодаря на всички общини за положените до момента усилия и да им пожелая успех!“, заяви още министър Дончев. Той отбеляза, че очаква първите офиси да отворят врати след няколко месеца и подчерта, че въпреки забавянето – реалният старт трябваше да бъде през 2008 г., все още има голяма необходимост сред бенефициентите и сред всички български граждани от скъсяване на разстоянието между тези, които разпределят средствата и тези, които ги ползват.

Директорът на дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“ Ирена Първанова също благодари на представителите на 27-те общини за доброто сътрудничество и подчерта, че от тук нататък предстои доста сериозна съвместна работа за реализацията на всеки от проектите. Тя обеща подкрепа във всеки един момент от изпълнението на проектите от Управляващия орган на ОПТП в установения дух на партньорство и диалог.

Общата стойност на инвестицията в 27-те общини е близо 11,4 млн.лв., като с реализацията й се откриват над 80 нови работни места. В по-малките общини ще работят минимум по 3-ма души, а в по-големите по 4-ма. Средствата са предвидени за изграждане и функциониране на центровете в продължение на 36 месеца. При успешна реализация информационните офиси ще продължат да съществуват и през следващия програмен период.

Служителите в областните инфоцентрове ще дават информация за открити процедури по оперативните програми и възможностите за финансиране на проекти по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. На територията на всяка една от общините ще се провеждат минимум две информационни събития за предоставяне на актуална информация на гражданите от региона. Областните информационни центрове ще предоставят информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги, те няма да предоставят консултантски услуги по разработване и управление на проекти.

Източник: www.eufunds.bg

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по Европейски програми and tagged , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.