ЕК планира мащабна реформа в политиката на използване на еврофондовете

Предстои опростяване и уеднаквяване на правилата за дейността на различните фондове

Европейската комисия предвижда въвеждането на мащабна реформа на политиката на използване на еврофондовете. Това посочи на пресконференция вчера еврокомисарят по регионалната политика Йоханис Хан.

Предвижда се две трети от фондовете да бъдат насочени към най-слабо развитите страни в ЕС, а останалата една трета да бъде разпределена между държавите в развитие и най-напредналите. Друга промяна цели да се вдигне равнището на националното финансиране на проектите, което би позволило работа в повече посоки. Предвижда се 20 на сто от фондовете да бъдат насочени в областта на възобновяемата енергия и пестенето на енергийни ресурси, а 60 на сто ще бъдат за развитието на иновации. Останалата част от средствата ще бъде насочена към развитието на други сектори, сред които и инфраструктурата.

Общият бюджет на фондовете ще бъде повишен от 9 на 13 милиарда евро, обособява се Европейски фонд за солидарност.

Съсредоточаването върху по-малко на брой инвестиционни приоритети, съответстващи на посочените цели, ще залегне в основата на новите договори за партньорство, за които държавите от ЕС ще се споразумяват с ЕК. Целта е поощряването на регионите, които постигат най-голям напредък по поставените цели. За да гарантира, че въздействието на инвестициите на ЕС, предназначени за растеж и заетост, не се подкопава от лоши макроикономически политики или от недостатъчен административен капацитет, комисията ще може да изиска преразглеждане на програми или дори да прекрати временно финансирането, ако не бъдат взети мерки за преодоляване на проблемите.

Въздействието на фондовете ще бъде подсилено с опростяване и уеднаквяване на правилата за дейността на различните фондове, в това число за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство. Един-единствен набор от правила за пет различни фонда, както и по-интегриран подход, ще гарантират, че различните фондове обслужват съгласувани цели и взаимно подсилват въздействието си, посочва ЕК.

Комисията предлага въвеждането на общи правила за дейността на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Очаква се този регламент да позволи по-добро съчетаване на фондовете за постигането на по-голямо въздействие на действията на ЕС.

Представените предложения предстои да бъдат обсъдени в Съвета и в Европейския парламент, като се очаква да бъдат утвърдени до края на 2012 година.

Едновременно с това ще продължат преговорите по многогодишната финансова рамка за целия бюджет на ЕС след 2013 година. Комисията вече предложи да отдели 336 млрд. евро за инструменти по политиката на сближаване за периода 2014 г. – 2020 година. Окончателно определените суми за всяка държава от ЕС ще бъдат ясни едва след окончателното приемане на представените предложения.

източник: Project Media

This entry was posted in Актуални новини по Европейски програми and tagged , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.