Решение № ИСП-01-1/17.01.2012 г. и Приложение № 1 към него по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”

Във връзка с проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор от Втора Сесия по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“, Управляващият орган и Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. програма публикуват:

Решение BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Ръководител на Договарящия орган за одобряване на доклад на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на формуляри за предварителен подбор с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.05-0076 до № BG161PO003-1.1.05-0141 вкл., подадени в рамките на Втора Сесия по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” по ОП „Конкурентоспособност”

и

Одобрени за финансиране кандидати по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” – Списък на одобрените кандидати от Втора Сесия, които да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване, включително наименование на кандидатите,  общия бюджет и размера на исканата безвъзмездна финансова помощ и получената от всяко проектно предложение окончателна оценка.

източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.      Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.

2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВАНЕ НА ПРОЕКТ”

3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.