Проектите по Мярка 312 ще бъдат разгледани в рамките на ограничен бюджет

По време на приема на проекти по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” в периода 9 ноември 2011 – 9 декември 2011, във Фонд „Земеделие” постъпиха 579 проекта за подпомагане. Заявената субсидията е 163 290 559 лв., което надхвърля над 3 пъти бюджета, определен в заповедта за конкретния прием. Неговият  размер е 47 436 634 лв.

Тъй като финансовият ресурс е недостатъчен за финансирането на всички заявления, Фонд „Земеделие” извърши предварително класиране на проектите съгласно процедура, дефинирана в чл. 30 и критерии, определени в Приложение № 6 на Наредба № 29 от 11.08.2008. Според класирането бюджетът е достатъчен за финансирането на 146 заявления, получили от 65 до 75 точки. Анализът показва, че средствата не достигат за всички заявления, получили 65 точки. Затова към настоящия момент Фонд „Земеделие” ще разгледа само проектите, оценени с 65 точки, които са приети до 19:08:12 часа на 8 декември 2011 – съгласно разпоредбите на чл. 30 ал. 2 от Наредба № 29 от 11.08.2008.

При освобождаване на бюджет в процеса на обработка на заявленията, останалите проекти ще бъдат разгледани в низходящ ред, до изчерпване на финансовия ресурс, определен в заповедта за прием.

Всички кандидати могат да проверят резултата от предварителния ранкинг на електронната страница на ПРСР: http://www.prsr.bg/proekti/index.html

източник: ДФ „Земеделие“, Разплащателна агенция

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.      Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.

2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВАНЕ НА ПРОЕКТ”

3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.