Министър Дончев ще внесе през април предложение за новата структура за следващия програмен период

Предложението ще фокусира инвестиции в направления базисна инфраструктура, води и отпадъци, регионално и градско развитие, иновации и конкурентоспособност; човешки ресурси

През месец април министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще внесе за одобрение от Министерски съвет предложение за новата структура за следващия програмен период, съобщиха от Кабинета на министъра. Предложението ще включва програмите, водещите ведомства и тематичните цели за България, които ще се финансират от Европейския съюз през 2014-2020г.

„Нашата основна цел в момента е да дадем първоначална енергия, свързана със затварянето на въпроса за брой финансови инструменти – тоест оперативни програми и прилагащи звена. Това е голямата тема“, заяви министър Дончев, който представлява България в европейския дебат и преговорите за бъдещето на кохезионната политика на ЕС.

Решението на въпроса за броя на програмите и управляващите ги структури е от жизненоважно значение, защото дава възможност на бъдещите управляващи органи да стартират твърде времеемкия процес за програмиране на оперативните програми. Само по този начин България би била в състояние да започне изпълнението на одобрени проекти от новия програмен период още на 1 януари 2014 г. По темата тече оживена дискусия на експертно и политическо ниво, като се обсъжда възможността броят на програмите да бъде намален на 5 или 6 с цел по-добра координация и оперативност.

Предстои и широко обществено обсъждане. Дискутира се възможността сегашните оперативни програми „Техническа помощ” и “Административен капацитет” да бъдат обединени в една, предвид идентичните си бенефициенти. Други предложения, които възникват в процеса на обсъждане, са да бъдат създадени нови специализирани програми, като например такива за „Пътища“, „Образование“ или „Туризъм“.

По думите на министър Дончев предложението за структура на следващия програмен период, което той ще внесе за одобрение от МС през април, ще отразява до голяма степен всички дискусии, теми и възражения. Предложението ще следва целите и приоритетите, заложени в „Националната програма за развитие: България 2020“, като ще фокусира инвестиции в няколко основни направления – базисна  инфраструктура (пътища и железници); секторите води и отпадъци; регионално и градско развитие; иновации и конкурентоспособност; човешки ресурси.

„Националната програма за развитие: България 2020” е в процес на разработване и ще бъде готова към средата на тази година. „Целта, която сме си поставили, е една по-зряла и почти окончателна версия на Националната програма за развитие да е готова през месец юли. Факт е, че това е първият по-сериозен опит за планиране, който засяга следващия програмен период. И въпреки латентните дефекти, които има, той до голяма степен е насочване и фокусиране на усилията, което ще улесни сериозно разработването и на други стратегически и програмни документи,” коментира министър Дончев.

източник: Project Media

This entry was posted in Актуални новини по Европейски програми and tagged , , , , .

Коментарите са затворени.