200 млн.€ за „зелена индустрия“ за бизнеса

ОП „Конкурентоспособност“ ще подпомага енергийната ефективност и конкурентоспособна индустрия

По оперативна програма „Конкурентоспособност“ бизнесът ще получи 40 млн. евро за намаляване на енергоемността на големите предприятия. В момента процедурата е в етап на оценка. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова по време на откриването на новия логистичен център на компанията „Димов къмпани“ във Варна.

По думите й ОП „Конкурентоспособност“ е един от основните лостове на държавата за целево подпомагане на бизнеса. Затова екипът на МИЕТ положи значителни усилия, за да опрости процедурите и да отговори в максимална степен на нуждите на компаниите от финансиране.

Хубенова припомни, че до края на април ще стартира и процедурата за енергийна ефективност и конкурентоспособна индустрия, по която МИЕТ работи съвместно с ЕБВР. Успешно изпълнените проекти по нея ще бъдат субсидирани със 150 млн. евро от програмата. Още 50-150 млн. евро ще бъдат отпуснати от ЕБВР като кредитна линия през български банки за мостово финансиране на проектите.

България е на последно място в ЕС по енергийна ефективност. Българската икономика е с пъти по-енергоемка от средното равнище за ЕС. Затова повишаването на енергийната ефективност на българската икономика е едно от ключовите усилия на нашия екип, каза още Жулиета Хубенова. По нейните думи, разширяването на дейността на компаниите е най-красноречивата оценка на визията за развитие на бизнеса от една страна и от друга – на усилията на правителството за подобряване на икономическата среда. Това ни дава увереност за постигане на икономически растеж, основан на инвестиции и нарастващо производство на стоки и услуги, заключи Жулиета Хубенова пред участниците в церемонията.

източник: Project Media

This entry was posted in Актуални новини по Европейски програми and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.