Съобщение нови контакти на УО по ОПК

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“, публикува съобщение за нови контакти на УО по ОПК.

Нов адрес на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИЕТ – Управляващ орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ – гр. София, ул. „6-ти септември“ № 21.

Актуални телефони за връзка с ръководството на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ са публикувани в раздел „Контакти„.

Контакти за връзка с Приемната по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ в София– тел. 02/ 8075336; е-mail: priemna@mee.government.bg. Приемни функционират и към 10-те регионални офиси на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИЕТ.

След сливане на Управляващия орган и Междинното звено, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИЕТ – Управляващ орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013  има следната оптимизирана структура за управление на Оперативната програма.

източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.