СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO003-2.3.02 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”

Информационни дни в цялата страна ще представят възможностите за подаване на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

В периода 09 юли – 25 юли 2012 г. експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), която е Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, както и Договарящ орган по процедурата, ще представят пред всички заинтересовани страни, вкл. граждани и медии, програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.

Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Нейна основна цел е да насърчи устойчиви енергийни решения за малки и средни предприятия. Програмата е иновативна и обединява в един процес схема за безвъзмездна финансова помощ, финансирана със средства от Структурните фондове на ЕС и заемно финансиране от търговските банки на принципа „на едно гише”.

Фирмите могат да кандидатстват по програмата с проекти за енергийна ефективност и за възобновяеми енергийни източници. В зависимост от техния размер и сложност, допустимите проекти се разделят на технологични и такива с енергийно обследване.

Между най-често срещаните проекти, допустими по настоящата програма, са:

  • Закупуване на нов ефективен газов котел за подмяна на стария за въглища;
  • Преминаване от стара вентилационна система без система за контрол към модерна система, оборудвана с вентилатори с честотно регулиране;
  • Ново производствено оборудване за намаляване на енергийна интензивност;
  • Котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара;
  • други.

График за провеждане на информационните дни

Програма

Регистрационна форма за участие

Допълнителна информация относно процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика” е достъпна на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 - http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=536, на интернет страницата на програмата www.beeciff.org и Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

източник: интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност“

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

 

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.