Състояние на приеми по мерки от ПРСР през 2012 г.

Към 01.08.2012 г. общо договорените средства по ПРСР възлизат на стойност 1 839 514 758 евро, което представлява 56,1% от ПРСР. Изплатените средства към същата дата, възлизат на 1 066 335 448 евро, което представлява 32,5% от ПРСР.

Състояние на приеми по мерки от Програмата за развитие на селските райони през 2012 г.

Мярка 112 – Към момента са подадени 836 броя заявления на стойност около 20 млн. евро – приемът продължава до 11ти септември 2012 г. Разполагаемият бюджет е 40 млн. евро;

Мярка 121 – Подадени са 702 броя заявления на стойност около 300 млн. евро. Приемът приключи на 24.08.2012 г. Разполагаемият бюджет е 215 383 016 евро;

Мярка 123 (прием 04.06-22.06.2012) – Подадени са 246 броя заявления, със сума на заявена субсидия – 225 091 486 евро. Разполагаемият бюджет е 35 млн. евро;

Мярка 321 – за подпомагане на засегнатите от наводнения общини са подадени общо 10 заявления, на стойност на субсидията 16 млн. евро. Разполагаемият бюджет е 16 млн. евро;

Мярка 321 – Подадени са 250 броя заявления на стойност около 500 млн. евро. Приемът приключи на 22.08.2012 г. Разполагаемият бюджет е 121 141 882 млн. евро;

Мярка 322 – Подадени са 221 броя заявления на стойност 84 128 323 евро. Разполагаемият бюджет е 21 млн. евро;

Мярка 322 – по втория прием (Наводненията в Хасково) са постъпили 11 заявления със стойност на исканата субсидия 7 967 929 евро. Разполагаемият бюджет е 8 млн. евро.

източник: интернет страницата на ПРСР

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас безплатна услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.