Министър Димитър Греков: С новата Програма за развитие на селските райони ще постигнем конкурентоспособно земеделие

Чрез новата Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. целим увеличение на добавената стойност от земеделие, създаване на работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на представянето на първия вариант на ПРСР пред медиите. В събитието взеха участие и зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев, директорът на дирекция „Развитие на селските райони” (РСР) Светлана Александрова и началниците на отдели в РСР.

„В момента се наблюдава значително изоставане на подсекторите животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство. Поради тази причина, основна част от бюджета на новата Програма ще бъде насочен към животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство,” каза министър Греков. Той допълни, че за да се реализират всички тези приоритети е задължително осигуряването на поливна вода за нуждите на земеделските култури. За постигането на тази цел ще се подпомага възстановяването на хидромелиоративната структура в стопанствата и извън тях.

Специално внимание е отделено и на малките семейни стопанства. За тях е разработена под-програма, която ще им даде възможност да получат с 10% по-високо финансиране за необходимите им инвестиции.

„В Европа има ясно изразена тенденция към нарастване на търсенето на качествени храни с ясен произход. Ако тези продукти бъдат произвеждани по биологичен начин, то това генерира още по-голяма доходност. Затова за новия програмен период ще се финансира биологично растениевъдство, пчеларство и животновъдство,” информира министър Димитър Греков.

Основен акцент в ПРСР 2014-2020 е и преработката на земеделски продукти, тъй като в момента голям проблем на преработвателната индустрия е недостига на местни суровини.

За да се предотврати обезлюдяването на селските райони ще се предоставя стартова помощ за започване на бизнеси, също така ще се финансира изграждане на общинската инфраструктура. За реализирането на поставените приоритети България ще разполага с 2 милиарда 338 милиона евро европейски средства.

Зам.-министър Явор Гечев коментира, че новата програма се отличава с това, че е изградена с ясна визия и се преследват точно определени цели.

източник: интернет страницата на Програма за развитие на селските райони

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”
This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.