Томислав Дончев: Важно е да бъде определено в кои сектори на икономиката трябва да се инвестират обществени средства

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев заяви на откриването на  конференцията „Фактори за икономически растеж през следващото десетилетие“(25.11.2010г), организирана от Българския икономически форум, че е необходимо да бъдат ядно очертани икономическите отрасли, който трябва да бъдат подкрепени от правителството. Министър Дончев е убеден, че това са секторите, при които има голяма добавена стойност.

„Добрият диалог между управляващите и бизнеса трябва да бъде постоянна практика, защото това води до повишаване на качеството“ отбеляза Томислав Дончев. Той беше категоричен, че дебатът с представителите на бизнеса трябва да бъде перманентен и в него много ясно трябва да бъдат очертани приоритетните сектори.  „Държавата има право да взема решения, които въздействат на бизнеса, но тя е длъжна да взема правилните решения. Изключително важно е прецизно да се определи къде и как да бъдат вложени средствата  от Европейския съюз.“, каза още министърът.

„Средствата от Европейския съюз, насочването им и начина на усвояване е устойчив нюанс, когато коментираме положението в реалния сектор“, заяви Томислав Дончев.
Той съобщи, че от предвидените за страната ни общо 22,3 млрд.лв. безвъзмездна финансова помощ от ЕС са договорени 7,6 млрд.лв. Разплатени са 1,4 млрд.лв. по седемте Оперативни програми (около 9,2%), и над 1,1 млрд.лв. по Програмата за развитие на селските райони (което е над 18%).

Организаторите от Българския икономически форум акцентираха на факта, че откакто през март Томислав Дончев пое управлението на средствата от Европейския съюз всички проекти на БИФ вървят с пълна сила.

This entry was posted in Актуални новини по Европейски програми and tagged , .

Коментарите са затворени.