България подкрепи опростяване на процедурите и по-добро фокусиране на финансовата подкрепа на ЕК през следващия програмен период

България подкрепя опростяване на процедурите и по-добро фокусиране на финансовата подкрепа на ЕК през следващия програмен период. Това заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев на работната среща на министрите, отговарящи за кохезионната политика в страните-членки на ЕС. Срещата се проведе на 22 и 23 ноември 2010 г. в гр. Лиеж, Белгия. В срещата участваха еврокомисарите по регионална политика Йоханес Хан и по заетостта, социални въпроси и равни възможности Ласло Андор. Участниците в срещата обсъдиха изводите и препоръките в Петия доклад на европейската комисия за икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС в контекста на формирането на бъдещата Политика на сближаване (Кохезионната политика) на Съюза след 2013 г.

По време на срещата министър Дончев е представил позицията на нашата страна, че успешната Кохезионна политика трябва да продължи да бъде насочена към всички европейски региони, като фокусът и концентрацията на ресурсите трябва да бъде върху най-неразвитите от тях. Необходимо е подобряване на модела, по който програмите да се изпълняват по-бързо и ефективно и прилагането на интегриран подход за планиране на инвестициите, който по-добре отразява особеностите на европейските региони. Министър Дончев заяви, че България има добри финансови показатели и като цяло подкрепя политиката за получаване на безвъзмездно финансиране при изпълнението на определени условия. Тази мярка би имала положителен ефект за финансовата дисциплина на страните членки, но не бива да изпускаме от внимание факта, че има страни със сериозни структурни проблеми, за които тези условия биха били непосилни. Трябва добре да се осмислят тези условия, за да имат стимулиращ развитието и положителната промяна ефект, подчерта българският министър.

This entry was posted in Актуални новини по Европейски програми and tagged , .

Коментарите са затворени.