Финансирането от ЕС – по опростени правила и с ускорени плащания

Министър Томислав Дончев представи напредъка в изпълнението на Оперативните програми и промените в управлението на европейските фондове в България на публично събитие в Добрич

По Оперативните програми на ЕС в България вече се кандидатства по опростени процедури, съкратени са сроковете за обработка на документите и това води до ускоряване на плащанията. Това обаче не води до намаляване на контрола, особено при проверките по места. Тези резултати представи министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на публично събитие в Добрич за популяризиране на Оперативните програми в България. То се състоя на 15 октомври в зала „Европа“ на областната администрация в Добрич за Североизточния район за планиране и в него участваха представители на областните и общинските администрации от шест области на района – Добрич, Варна, Силистра, Разград, Търговище и Шумен, както и представители на бизнеса и неправителствения сектор. Събитието се организира по проект „Осигуряване на информираност и познания за усвояването на средствата от ЕС“, финансиран по ОП „Техническа помощ“.


Министър Дончев посочи, че авансово по европейски проекти вече могат да се плащат 35% и е създадена възможност да се търси наказателна лихва при забавяне на средствата към бенефициенти. Променена е и самата система за управление на финансирането, така че винаги да са налице необходимите средства, за да не се бавят плащанията.


„Човек не може да постигне нещо, ако не знае какво иска“, каза министър Дончев. Той посочи като задача на цялото общество намирането на прагматична визия за България и определянето на нейните приоритети.


Като постижения в областта на управлението на еврофондовете бяха откроени повишената прозрачност в работата по Оперативните програми, по-добрата комуникация с администрацията, по-засиленият диалог с обществеността. Спрени са злоупотребите с еврофондовете, а контролът при усвояването на средствата от ЕС е засилен. Потенциалните бенефициенти имат възможност да се информират своевременно за предстоящите процедури, създадени са условия за обратна връзка с тях, а достъпът до финансирането е облекчен.


Само за една седмица от 1 до 8 октомври 2010 г. по Оперативните програми са договорени нови 45 307 722 лева и са изплатени реално 28 286 313 лева. До 8 октомври общото изпълнение по седемте Оперативни програми в България е 34,84% договорени средства (5 464 998 003 лева), от които изплатени – 1 282 376 041 лева или 8,18% от 13 052 482 328 лева съфинансиране от Структурните фондове и Кофезионния фонд на ЕС.


Министър Томислав Дончев посочи, че общата стойност на договорените средства в Североизточния район на планиране е 408 848 663 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 380 170 488 лева и на бенефициентите са изплатени 90 567 353 лева.


Експерти от различните Оперативни програми представиха хода на тяхното изпълнение до 8 октомври 2010 г., както и предстоящите процедури за 2010 и 2011 г.


По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с общ бюджет от 2 273 096 041 лева са договорени над 700 милиона лева, изплатени са близо 430 милиона лева или 18,91 на сто от програмата.


За ОП „Развитие на човешките ресурси“ с бюджет от 2 374 122 531 лева резултатите сочат, че са изплатени над 160 милиона лева или 7,03% по договори за над 1 милиард лева. Само от 1 до 8 октомври са договорени 45 307 722 лева и са изплатени 4 643 лева.

This entry was posted in Актуални новини по Европейски програми and tagged , , .

Коментарите са затворени.