Публикувана е индикативна годишна работна програма за 2011 г. по ОП „Конкурентоспособност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува Индикативната годишна работна програма за 2011 г., съгласувана от Съвета за управление на средствата от ЕС и одобрена на Седмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, проведено на 26 ноември 2010 г.

Програмата предвижда обявяване на 10 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 405 071 431 евро (792 250 856,80 лв.). От тях 90 000 000 (176 024 700 лв.) евро са предвидени за развитие на научноизследователска и развойна дейност от предприятията, изграждане на технологични паркове, развитие на приложните изследвания в българските изследователските организации и създаване на иновационна мрежа.

Ресурс от 265 837 780 евро (519 933 505,20 лв.) ще бъдат предоставени на бизнеса за технологична модернизация, покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление, създаване на регионални бизнес инкубатори, и така очакваните от бизнеса процедури за въвеждане на енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници.

Институционалните бенефициенти на програмата ще могат да се възползват от предвидените 49 233 651,33 евро (96 292 652,28 лв.) за укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика.

Повече за предстоящи покани по ОП „Конкурентоспособност“ можете да видите тук.

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , .

Коментарите са затворени.