Фирмени изяви

С цел все по-пълно задоволяване на потребностите на обществеността по отношение на схеми за безвъзмездно финансиране от Европейската общност, „Елит Партнер Консулт“ ЕООД се включва активно в публикации, интервюта, обучения и семинари по Оперативните програми.

По-долу можете да получите информация за някои от участията на „Елит Партнер Консулт“ ЕООД в публикации, обучения, семинари и предавания:

Снимки курсНационален Семинар: ФИНАНСИРАНЕ 2016 – Фондове на ЕС в България, Програми, съфинансирани от ЕС.

Място на провеждане: гр. София, Парк хотел Москва

Дата на провеждане: 16.03.2016г.

По покана на Семинари БГ

Програма на курса – Курсът предостави на участниците информация относно възможностите за финансиране на бизнеса със средства от Фондовете на Европейския съюз през 2016г.(по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Развитие на човешките ресурси” и „Програмата за развитие на селските райони”). Участниците придобиха необходими знания и за подготовка за кандидатстване по проекти, съфинансирани от фондовете на европейския съюз, включително допустимост на кандидата, проекта и разходите и участваха активно в провежданите по темата дискусии.

курс 28.04.2015г. СофияПрактически курс на тема: “Възможности за безвъзмездно финансиране на бизнеса чрез европейските фондове за периода 2014-2020 г. Подготовка и изпълнение на проекти съфинансирани от фондове на европейския съюз“.

Място на провеждане: гр. София, хотел „Сити Бест Уестърн“

Дата на провеждане: 28.04.2015г.

По покана на правна кантора „Лега консултинг“ със съдействието на “Интер акаунт файненшъл сървисиз”

Програма на курса – Курсът предостави на участниците информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г.(по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Развитие на човешките ресурси” и „Програмата за развитие на селските райони”). Участниците придобиха необходими знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите. Курсът включи и практически упражнения и дискусии/разрешаване на казуси.

Курс 20.03.2015г. СофияПрактически курс на тема: “Възможности за безвъзмездно финансиране на бизнеса чрез европейските фондове за периода 2014-2020 г. Подготовка и изпълнение на проекти съфинансирани от фондове на европейския съюз“.

Място на провеждане: гр. София, хотел „Сити Бест Уестърн“, зала „Сити“

Дата на провеждане: 20.03.2015г.

По покана на правна кантора „Лега консултинг“ със съдействието на “Интер акаунт файненшъл сървисиз”

Програма на курса – Курсът предостави на участниците информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г.(по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Развитие на човешките ресурси” и „Програмата за развитие на селските райони”). Участниците придобиха необходими знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите. Курсът включи и практически упражнения и дискусии/разрешаване на казуси.

курс 03.2015 Пловдив

Практически курс на тема: Фондове на ЕС в България – Програмен период 2014 – 2020 г (ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Развитие на човешките ресурси” и „Програмата за развитие на селските райони”)

Място на провеждане: гр. Пловдив

Дата на провеждане: 05.03.2015г.

По покана на Семинари БГ

Програма на курса – Курсът предостави на участниците информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г.(по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Развитие на човешките ресурси” и „Програмата за развитие на селските райони”). Участниците придобиха  знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите. Курсът включи и практически упражнения и дискусии/разрешаване на казуси.

курс 12.02.2015Практически курс на тема: “Възможности за безвъзмездно финансиране на бизнеса чрез европейските фондове за периода 2014-2020 г. Подготовка и изпълнение на проекти съфинансирани от фондове на европейския съюз

Място на провеждане: гр. София, хотел „Сити Бест Уестърн“, зала „Сити“

Дата на провеждане: 12.02.2015г.

По покана на правна кантора „Лега консултинг“ със съдействието на “Интер акаунт файненшъл сървисиз”

Програма на курса – Курсът предостави на участниците информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г.(по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Развитие на човешките ресурси” и „Програмата за развитие на селските райони”). Участниците придобиха необходими знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите. Курсът включи и практически упражнения и дискусии/разрешаване на казуси.

Участие в предаването Добро утро с БНТ 2  Събеседник на тема: Възможности за започване или развитие на бизнес идеи чрез финансиране по различни програми  и проекти съфинансирани от фондовете на европейския съюз?

Дата: 06.03.2014г.    

Час: 9.00-10.00 ч.

Във видео материала, можете да получите информация за: 1. Интересът на пловдивчани и жителите и фирмите в  областта и извън нея към грантови схеми по ОП „Конкурентоспосолбност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Програма за развитие на селските райони насочени към Земеделски производители/без мерките имащи характер на годишни компенсаторни плащания/ и Юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и за източниците на информация за възможностите за кандидатстване.(около 11-та минута от предаването)

2. Най-често допускани грешки при определяне на възможности за еврофинансиране, допускани от кандидати за финансиране по грантови схеми.(около 26-та минута от предаването).

3. Възможности, които ще предоставят през новия програмен период 2014-2020г. грантови схеми по ОП „Конкурентоспосолбност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Програма за развитие на селските райони за Земеделски производители/без мерките имащи характер на годишни компенсаторни плащания/ и Юридически лица, регистрирани по ТЗ(около 38-ма минута от предаването).

4. Може ли да се кандидатства към днешна дата по схеми от новия програмен период, кога ще може, очаквани новости по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (около 47-ма минута от предаването).

5. Интервю с управител на фирма успешно приключила изпълнението на 2бр. проекти по които „Елит Партнер Консулт“ е предоставила консултантските си услуги.(около 51-ва минута от предаването)

 

Публикация на тема: „Основни стъпки към успешния проект по ОП „Конкурентоспособност“ – бр.8/2011г.. По покана на редакцията на списание „Фондове, програми, проекти“. Статията се публикува със съгласието на редакцията.

Шести национален семинар на тема: “Участие в проекти в енергетиката, инфраструктурата и строителството–финансирани от фондовете на  Европейския съюз. Актуални процедури по ОП „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Конкурентоспособност” и „Транспорт”.

Място на провеждане: гр. София, хотел „Сити Бест Уестърн“, зала „Сити“ Дата на провеждане: 27 и 28.04.2011г. По покана на правна кантора „Лега консултинг“, организатор Expert events

Програма на семинара - Участието на „Елит Партнер Консулт“ ЕООД в семинара се сведе до запознаване на участниците с  Актуалните  и предстоящи процедури  по ОП  „Конкурентоспособност” в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност; Подписания Меморандум за разбирателство за изпълнението  на „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика“ в Република България между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Европейска банка за възстановяване и развитие

Пети националенСеминар Възможности за финансиране 2011г. семинар на тема: “Участие в проекти финансирани от фондовете на европейския съюз – актуални процедури по ОП „Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони. Насоки и добри практики при разработването и управлението на проектите. правила за определяне на изпълнители по реда на  ПМС № 55 от 12.03.2007 г.”

Място на провеждане: гр. София, хотел „Сити Бест Уестърн“, зала „Сити“

Дата на провеждане: 27 и 28.04.2011г.

По покана на правна кантора „Лега консултинг“ , организатор Expert events

Програма на семинара - Участниците бяха запознати с  Актуалните  процедури  по  схемите  на  ОП  „Конкурентоспособност”  и  Програмата  за  развитие  на селските райони; конкретните предстоящи за изпълнение проекти по схемите на програмите за 2011 г.; процедурни правила за участие в проектите и за управление на проектния цикъл; добрите практики при разработването на проектите и управлението на проектния цикъл; най-често допусканите грешки при кандидатстване с проекти по програмите и управлението на проектите; правилата   за   определяне   на   изпълнители   от   страна   на   бенефициентите   на   средства   от фондовете на ЕС по реда на  ПМС № 55.

Семинар Програма за развитие на селските райониАктуални и предстоящи покани за прием по Програма за развитие на селските райони

Еднодневен семинар за възможностите за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони през 2011г .

Дата на провеждане – 01.04.2011г.

По покана на: Местна инициативна група(МИГ), гр. Костенец.

Място: Сградата на Общинска администрация – гр. Костенец

Програма на семинара(съгласно Поканата на МИГ Костенец 2010):Семинар Програма за развитие на селските райони- 01.04.2011г.

Участниците бяха запознати с актуалните и предстоящи покани за прием на заявления за кандидатстване по ПРСР за 2011г., както и с пътя на един проект и начините за  успешното му подготвяне. Бяха разгледани и конкретни казуси чрез въпроси и отговори.

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността н абългарската икономика"Разработване и управление на проекти по ОП „Конкурентоспособност“

Двудневно практическо обучение за възможностите за безвъзмездно финансиране – продължителност 2 дни(17 и 18 февруари 2011г.)

По покана на Веселина Николова

Програма на обучителния курс: Разработване и управление на проекти по ОП -17 и 18.02.2011г.

Участниците в обучителния курс бяха запознати с възможностите за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Разгледани бяха изисквания, срокове,  формуляри и практически казуси по най-интересните и важни за българския бизнес схеми за безвъзмездно финансиране, свързани с подобряване конкурентоспособността на предприятията.

  Разработване и управление на проекти по ОП „Конкурентоспособност“ Двудневно практическо обучение за възможностите за безвъзмездно финансиране – продължителност 2 дни(2 и 3 декември 2010г.) По покана на Веселина Николова Програма на обучителния курс: Разработване и управление на проекти по ОП-02 и 03.12.2010г.

Участниците в обучителния курс бяха запознати с възможностите за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Бяха разгледани изисквания, срокове,  формуляри и практически казуси по най-интересните и важни за българския бизнес схеми за безвъзмездно финансиране, свързани с подобряване конкурентоспособността на предприятията и развитието на иновации.

Коментарите са затворени.