Услуги

УСЛУГИПРОГРАМИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ СРЕДСТВА ЗА  ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ПО КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ СВОИТЕ УСЛУГИ СА:

  • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“(ОП „Конкурентоспособност“);
  • План за възстановяване и устойчивост;
  • Програмата за развитие на селските райони“;
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Всяка програма поставя свои изисквания към потенциалните кандидати. Вие следва да отговаряте на тези изисквания, за да сте допустим кандидат.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Водени от мотото „Ние ценим вашето време”, ние ви предлагаме да извървим пътя от формулиране на идеята за проект до неговото успешно приключване заедно. За целта ви предлагаме 3 стъпки(услуги):


1. Услуга „Успешен старт”

2. Услуга „Изготвяне на проект”

3. Услуга „Управление на изпълнението на проект”

Коментарите са затворени.