За нас

ЗА НАС„Елит Партнер Консулт” ЕООД е регистрирана като юридическо лице през 2008г. Преди това от 2006г.  управителят на фирмата е упражнявал дейност като консултант по управление на изпълнението на програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз като физическо лице.

Управителят на фирмата е „Сертифициран Ръководител на проекти” – ниво C на Международната асоциация по управление на проекти IPMA, със сертификат № BPMA.C.01.0012, валиден до 25.03.2021г. Certified Project Manager IPMA – Level C

Участията на „Елит Партнер Консулт“ ЕООД в обучения и семинари, както и за публикации в областа на европейските програми

Дейността ни е насочена към частния сектор на българската икономика – предприемачи от различни сектори и с различни интереси.

Нашата визия е: Предоставяне на качествени услуги през всички фази на проектния цикъл – от идеята за проект да приключване на неговото изпълнение и пълна удовлетвореност на клиентите.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

  1. Ние сме ваш партньор при подготовката на проектното предложение и неговото изпълнение. Ставаме членове на вашия екип и възприемаме проекта ви и неговия успех като свой.
  2. Имаме опит в управление на изпълнението на проекти (от 2006г. насам). Помнете, че одобреният ваш проект ви дава възможност за получаване на безвъзмездна помощ, но все още не означава, че вие ще я получите. Ние можем да ви помогнем това да се случи. Досега всички наши клиенти са получили пълния размер на договорената безвъзмездна помощ.
  3. Разработваме вашия проект сякаш вече сме го изпълнили, защото сме убедени, че правилното разработване и планиране на проектното ви предложение е поне 70% от успеха на последващото изпълнение.
  4. Гарантираме качеството на предлаганите услуги, като се ангажираме да извървим с вас целия път към успех на проекта- от консултации, подготовка и разработване на проектното предложение до неговото изпълнение и получаване на безвъзмездната помощ.
  5. Стремим се да ви обслужим качествено, при възможно най-минимален разход на време от ваша страна. Ценим вашето време и важните задачи, които имате да решавате като предприемачи и затова считаме, че не е необходимо да ставате консултант, за да имате успешен проект. Оставете всички дейности, свързани с проекта на нас.

Ако споделяте нашето виждане, разгледайте предлаганите от нас услуги и се възползвайте от тях.

С уважение:

Д.Кузманова – управител

Коментарите са затворени.