Актуални покани

 

ОПИК

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОНОСТ“

Към момента е актуална следната  обява за набиране на проектни предложения/по процедури, по които в момента предлагаме консултантските си услуги/.

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

С Индикативната годишна работна програма за предстоящите процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2017г., можете да се запознаете в рубриката ни „Предстоящи покани“, подрубрика ОП „Конкурентоспособност“.

ПРЧРОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”


Към момента нама актуални обяви за набиране на проектни предложения по процедури, по които предлагаме консултантските си услуги.

С Индикативната годишна работна програма за предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за 2017г., можете да се запознаете в рубриката ни „Предстоящи покани“, подрубрика ОП „Развитие на човешките ресурси“.

ПРСРПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Към момента нама актуални обяви за набиране на проектни предложения по процедури, по които предлагаме консултантските си услуги.

С Индикативния график за прием на заявления за подпомагане за 2017г. и с мерките, по които предстои да се приемат заявления, можете да се запознаете в рубриката ни „Предстоящи покани“, подрубрика „Програма за развитие на селските райони“.

Елит Партнер Консулт” ЕООД няма за цел да ви потопи в океана от информация по схемите, а само да ви посочи пътя и да ви помогне да го извървите с попътен вятър и успех. Нашата цел е да намерим подходящата програма за вашите нужди, а не да създаваме нужди, за да отговорите на дадена програма. Вие със сигурност знаете какво искате и от какво се нуждаете. Трябва само заедно да определим кой е най-добрият възможен начин да го постигнете. Поради изброените причини поместената информация на сайта не е подробна.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.      Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас  услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.

2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВАНЕ НА ПРОЕКТ”

3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

Коментарите са затворени.