ОП „Иновации и конкурентоспособност“

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”, ПЛАНИРАНИ ДА СТАРТИРАТ ПРЕЗ 2015Г.

 Индикативната годишна работна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2015 г. – одобрена на 10.12.2014г. от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Проект на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 към 12.12.2014г.

Очаква се първата отворена за прием процедура за кандидатстване от новия програмен период да бъде за подобряване на производствения капацитет на МСП /технологично обновление,модернизация на предприятията/.

Индикативен старт: Март 2015

Бюджет на процедурата: 293 374 500лв.

Допустими кандидати: Микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими дейности/разходи:

- Придобиване на ДМА

- Придобиване на ДНА

Интензитет на помощта: 35-70% в зависимост от категорията на предприятие и режима на държавна помощ.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000,00лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000,00лв.

Проект на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (от ноември 2014г.)

Проект на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (от май.2014г.)

Проект на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (от 11.04.2014г.)

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

 

Коментарите са затворени.