ОП „Иновации и конкурентоспособност“

 Подобряване на производствения капацитетПроцедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“

Бюджет: 150 598 910 лв.

Индикативен прием на проекти: август 2018г., със срок 60 дни от датата на обявяване на процедурата. Планират се два крайни срока за кандидатстване, първият от които индикативно август 2018г.- октомври 2018г. и втори октомври- декември 2018г.

Основна цел: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Допустими кандидати: Микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Интензитет на помощта: 25% – 70% в зависимост от категорията на предприятието и районът, в който се изпълнява проекта.

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 100 000,00лв.

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 1 000 000 000,00лв.

Допустими дейности/разходи:

-                Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи
– Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството
– Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса (ERP системи)

Индикативната годишна работна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2018 г.


С актуални покани за прием на проектни предложения(за процедури, по които предлагаме консултантските си услуги), можете да се запознаете тук.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

 

Коментарите са затворени.