ОП „Иновации и конкурентоспособност“

предстоящоИндикативната годишна работна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2016 г.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”, ПЛАНИРАНИ ДА СТАРТИРАТ ПРЕЗ  2016г.

енергийна ефективностПроцедура “ Енергийна ефективност в МСП“

Индикативно стартиране на процедурата: месец декември 2015г.

Допустими кандидати: Микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Повече информация за процедурата, можете да видите тук.

С актуални покани за прием на проектни предложения, можете да се запознаете тук.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

 

Коментарите са затворени.