ОП“Развитие на човешките ресурси“

ПРЕДСТОЯЩИ СХЕМИ ПО  ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“/по които предлагаме услугите си/

Процедура: Грижа за деца на работното място

Очакван прием на проекти: 2020 г.

Допустими кандидати:
• Работодатели

Примерни допустими дейности:

1 Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост, свързана с полагане на грижи за деца.
2. . Включване на безработни лица в обучение;
3. Адаптиране и оборудване на подходящо помещение при работодатели за полагане на грижи за деца

Допустими разходи:

Предстои да бъдат уточнени

Минималната и максималната сума на подпомагане:

минимална сума на БФП: не е приложимо;
максимална сума на БФП – 150 000 лв.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Ако имате идея, но все още не знаете коя е подходящата за вас програма, възползвайте се от предложената от нас услуга „УСПЕШЕН СТАРТ” – така ще спестите своето време, ще ни позволите да ви консултираме индивидуално, съобразно вашите потребности и ще получите само информацията, която ви е нужна и е важна за вас.
  2. Ако вече знаете коя е подходящата за вас програма, желаете да пристъпите към изготвяне на проектното предложение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”
  3. Ако вие имате одобрен проект, търсите помощ за управление на неговото изпълнение и сте решили да ни възложите тази задача, вижте нашето предложение – услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

 

Коментарите са затворени.