Успешен старт

УСЛУГА „УСПЕШЕН СТАРТ”

Всяка програма поставя свои изисквания към Вас като потенциални кандидати. Вие следва да отговаряте на тези изисквания, за да можете да кандидатствате(да сте допустим кандидат), затова първата стъпка за вземане на решение за кандидатстване е определянето на допустимостта. При това определяне е необходимо да бъдат взети под внимание редица фактори(вашето настоящо и/или планирано състояние) и всички изисквания(специфични за всяка програма), поради което за да Ви бъде предоставена професионална преценка и да получите коректен отговор на въпросите си, свързани с допустимостта ви и с кандидатстването е необходимо да се разгледат всички налични обстоятелства. В тази връзка, ние ви предлагаме да положите „Успешен старт“ на подготовката на проекта ви, чрез предлаганата от нас платена консултация.

Забележка: За клиенти, които ползват и/или вече са ползвали някоя от предлаганите от „Елит Партнер Консулт“ ЕООД  услуги по подготовката и/или управлението на проект, консултациите са безплатни.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩА ЗА ВАС И ВАШАТА ИДЕЯ ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Ние определяме подходящата за вас програма за кандидатстване, съобразно вашите потребности, вместо вас.

Обхват на консултацията:

  • Определяне на допустимостта на кандидата(можете ли да кандидатствате по дадена програма/и) и на допустимостта на проекта(можете ли да кандидатствате за желаните от вас инвестиции и разходи);
  • Анализ на настоящото и/или планираното състояние на кандидата, определяне възможности за кандидатстване(съгласно индикативните графици за прием), предварително ориентировъчна оценка на бъдещия проект(съгласно оценителната методика по конкретната схема и ако определената схема позволява извършване на оценката в рамките на определения за консултацията до 1 астрономически час), насоки и примерно планиране.

Консултацията се извършва след предварително записване!

Начин на провеждане на консултацията: онлайн по skype или среща в офиса на консултанта.

Цена на консултацията: 60,00 лева с включен ДДС за консултация до 1 астрономически час.  За извършената консултация на клиента се издава фактура.

Забележка: Възможно е след извършване на консултацията да не се потвърди допустимост на кандидата(да не бъде намерена подходяща програма), кандидатът да не покрива изискването за минимален брой точки(за схеми, при които е заложено такова изискване) и/или подходящата схема да няма прием през настоящата  година. Това са обстоятелства, които не зависят от консултанта и се потвърждават след обстойната преценка извършена по време на консултацията.

2. Получавате по E-mail само информация за програмата, която е подходяща за вас, или когато е обявена покана за прием на проектни предложения по подходящата за вас процедура, или когато има новини, свързани с очакван и планиран прием по съответната интересуваща ви схема в рамките на 2 години от извършване на консултацията. Ако вашата програма например е ОП „Иновации и конкурентоспособност” и по-специално „Технологична модернизация на малки и средни предприятия”, вероятно няма да се интересувате от мерките по ПРСР, финансиращи земеделски производители, също така няма да представляват интерес за вас и предишни покани по тази програма, защото всяка покана поставя конкретни изисквания към кандидатите, тоест изискванията се променят.

„Елит Партнер Консулт” няма да ви информира за миналото, а ще насочи вниманието ви към настоящето и бъдещето.

Можете да се откажете от използване на информационната ни услуга по т. 2 по-горе  по всяко време, като за целта трябва само да ни уведомите писмено по E-mail с текс „Отказ“.

Към следващата стъпка по пътя към успеха- „Изготвяне на проект“

Коментарите са затворени.