Изготвяне на проект

УСЛУГА „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ”

„Елит Партнер Консулт” ЕООД предлага да изготви за вас проектно предложение, съобразено с вашите потребности и изискванията на съответната схема за безвъзмездна помощ. Фирмата разполага с методология за извършване на тази услуга, която е доказала своята успешност. При заявено желание от ваша страна за извършване на тази услуга ще получите оферта, в която ще видите пълния обхват на дейностите, включени в тази услуга, времето, в което поемаме като ангажимент да извършим пълния предмет на услугата, както и нейната цена.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА:

Цената  зависи от сложността на проекта, тоест стремежът ни е да предложим цена отговаряща максимално на реалния обем от работа, която предстои да извършим за вас.

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

При приемане на офертата ни се сключва договор и започва изпълнението на дейностите, включени в услугата.

Тъй като одобрението на вашия проект, все още не значи, че ще има успешно изпълнение и ще получи желаната безвъзмездна помощ и за да гарантираме вашето спокойствие в тази насока, ние можем да поемем ангажимента да управляваме изпълнението на вашия проект и да се ангажираме с договор, още при подготовката на проектното ви предложение. 99% от нашите клиенти заявяват желание и за тази услуга, още в етапа на подготовката на проектното им предложение.

Към следващата стъпка за успешен финал на проекта- „Управление на изпълнението на проект“

Коментарите са затворени.