Управление на изпълнението на проект

УСЛУГА „УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ”

Възлагайки ни изпълнението на тази услуга, вие ни поверявате ангажимента за успешно изпълнение на вашия проект и получаване на съответната безвъзмездна помощ. „Елит Партнер Консулт” ЕООД ви предлага услуга по цялостно управление на изпълнението на вашия проект до изплащане на безвъзмездната помощ. В процеса на управлението на изпълнението на вашия проект, прилагаме подходящи техники и инструменти, за да бъде проектът ви успешен. Управляваме всички аспекти на проекта- риск, промени, разходи, време, резултати и т.н

Фирмата разполага с методология за управление на изпълнението на проекти, която е доказала своята успешност. При заявено желание от ваша страна за извършване на тази услуга ще получите оферта, в която ще видите пълния обхват на дейностите, включени в тази услуга, както и нейната цена.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА:

Цената зависи от сложността на проекта,  тоест стремежът ни е да предложим цена отговаряща максимално на реалния обем от работа, която предстои да извършим за вас.

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

При приемане на офертата ни се сключва договор и започва изпълнението на дейностите, включени в услугата.

Коментарите са затворени.