Архив за етитет: административно съответствие

Списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 2 (с краен срок 10.05.2011 г.) по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС №121/31.05.2007 г. за определят Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , |

Публикуван е списък с отхвърлени проектни предложение по процедура „Покриване на международно признати стандарти”

Публикуван е списък с отхвърлени проектни предложение на етап оценка на административното съответствие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”.От подадените по процедурата общо 629 проекта, 25 са подадени след крайния срок и не са оценявани. Така фактически от оценените 604 проекта до по нататъшна оценка (оценка на допустимостта и техническа и финансова оценка) са допуснати едва 64,40%(389бр.) от подадените Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , |