Архив за етитет: безвъзмездна финансова помощ

Последен ден за задаване на въпроси и искане на допълнителни разяснения по процедура 2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“

Във връзка с изтичане на срока за задаване на въпроси и искане на допълнителни разяснения по отворената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ2.1.12 Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , |

Актуализиран списък на сключени договори по процедура за предоставяне не безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува: Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , |

Информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 15.08.2011 г.

Представена е информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 15.08.2011 г. по години и по приоритетни оси: Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , |

Публикувано е допълнение къв списък на проектните предложения отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

На 10 август 2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , |

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на допустимостта по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”

Във връзка с приключване на оценката на етап оценка на допустимостта, на основание чл. 24, ал. 5 от ПМС 121/31.05.2007 г. (в редакцията му от ДВ, бр. 90 от 16 ноември 2010 г.), на 11.08.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , |

Списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, подадени в рамките на Сесия 2 (с краен срок 10.05.2011 г.) по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС №121/31.05.2007 г. за определят Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , |