Архив за етитет: допустимост

Списък №2 на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на допустимостта, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор, по процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“

Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, публикуват списък №2 Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , |

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор, по процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, въз основа Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , |

Публикуван е списък на проектните предложения, които не отговарят на критериите за допустимост на кандидатите и проектните дейности по процедура „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение“

Публикувани са Решение № ПЗ-01-1/30.12.2010 г. на Изпълнителния директор на ИАНМСП и списък на проектните предложения, които не отговарят на критериите за допустимост на кандидатите и проектните дейности по процедура: BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение“ Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , |