Архив за етитет: оперативни програми

България ще може да разчита на 10-15 % повече европари след 2014 г

България ще може да разчита на 10-15 на сто повече пари от еврофондовете след 2014-а година. Това съобщи българският еврокомисар Кристалина Георгиева, след като късно снощи Европейската комисия одобри проекта за следващата финансова рамка – за периода до 2020 година.========== Прочети още

Публикувано в Актуални новини по Европейски програми | Етикети: , , , , , |

ЕК обмисля да управлява директно регионалните фондове в Гърция, България и Румъния

Европейската комисия обмисля директно да управлява регионалните фондове в Гърция, България и Румъния, тъй като администрациите в тези страни в момента не са в състояние да се справят сами. Това посочва евродепутатът Георгиос Шацимаркакис в интервю за изданието „ЕурАктив”.========== Прочети още

Публикувано в Актуални новини по Европейски програми | Етикети: , , , , , , , , |

Информация относно най-често срещаните нередности при изпълнението на проекти, съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз

С цел предотвратяване на извършването на нарушение при изпълнението на проекти, финансирани по оперативните програми и в помощ на бенефициентите, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува Информация относно най-често срещаните нередности при изпълнението на проекти………… Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , |

Бойко Борисов: Евросредствата вече са достъпни 24 часа в денонощието

„Ползата от въвеждането на електронните услуги за кандидатстващите за европейско финансиране не се измерва само със спестените пари и километри. Най-ценно е времето и възможността, която новата система дава на бенефициентите да подават проектни предложения 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов на официална пресконференция……………… Прочети още

Публикувано в Актуални новини по Европейски програми | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , |

Информация за изпълнението на оперативните програми към 31.05.2011г.

На страницата на Единния информационен портал за структурните фондове на ЕС бе публикувана Информация за изпълнението на оперативните програми към 31.05.2011г. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по Европейски програми | Етикети: , , , , , , , , |

Информационни дни по шест отворени процедури за подбор на проекти по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

От 13.06.2010 г. до 22.06.2010 г. в 8 града на страната, съгласно приложения график, ще се проведат информационни дни по шест отворени процедури за подбор на проекти по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013……….. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Открива се нов електронен адрес за Приемната по ОП „Конкурентоспособност“: priemna@mee.government.bg

Поради засилен интерес, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност“, открива нов електронен адрес: priemna@mee.government.bg за въпроси………… Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , |

Информация за изпълнението на Оперативните програми към 30.04.2011г.

нформация за изпълнението на Оперативните програми към 30.04.2011г. бе публикувана на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС…….. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по Европейски програми | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Нов модул улеснява достъпа до регистъра на помощите de minimis

С него се създава възможност за бързи проверки на издадените минимални помощи, предоставяни по оперативните програми
Министерството на финансите реализира нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи”, който е създаден, за да подпомогне дейността на администраторите на минимални помощи, Управляващите органи по оперативните програми на ЕС и всички бенефициенти, получаващи минимални помощи, съобщиха от ведомството. …………………… Прочети още

Публикувано в Актуални новини по Европейски програми | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , |

Процедури за над 405 млн. евро по ОП „Конкурентоспособност“ за следващата година

За технологична модернизация бизнесът ще разчита на близо 266 млн. евро

През следващата година Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще обяви 10 процедури по оперативна програма „Конкурентоспособност“ на стойност 405 071 431 евро, съобщи министър Трайчо Трайков в интервю за БТА…………………. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

От 15 април 2011 г. стартира изпращането на поканите за подписване на договори по процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Междинното звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма уведомяват, че от 15 април 2011 г. стартира изпращането на поканите за подписване на договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08 „Покриване на………….. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , |

Публикуван е ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-2.1.16 “ Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 3”

Публикуван е ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-2.1.16 “ Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 3”, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», на основание чл.14, ал.5 от ПМС 121/31.05.2007 г. (посл.изм. ДВ бр.95 от 03.12.2010 г.).
С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят …………………… Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Развитие на човешките ресурси" | Етикети: , , , , , , , , , , , , |

Е-кандидатстването по европрограмите щяло да работи от средата на годината

Електронното кандидатстване и отчитане на проектите по оперативните програми ще е факт от средата на годината. Това каза министърът по еврофондовете Томислав Дончев. Според него това ще бъде една от основните мерки за опростяване на процедурите по кандидатстване. Дончев говори по време на дискусия за подобряването на конкурентоспособността на икономиката чрез…………………… Прочети още

Публикувано в Актуални новини по Европейски програми | Етикети: , , , , , , , , , , , , , |

Информация за изпълнението на ОП “Конкурентоспособност” към 15.04.2011 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ представи информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 15.04.2011 г. по години и по приоритетни оси:………………. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , |

Решение на Ръководителя на ДО и Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка по процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”

Публикувано е Решение на Ръководителя на ДО № 3МС-01-1/14.04.2011 г. и Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, предложени за финансиране в рамките на наличния бюджет по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”……………. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , |

Публикуван е ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.1.03 “Шанс за всички”

На 14.04.2011 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.1.03 “Шанс за всички”, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», на основание чл.14, ал.5 от ПМС 121/31.05.2007 г. (посл.изм. ДВ бр.95 от 03.12.2010 г.). С цел постигане на диалог и сътрудничество………………….. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Развитие на човешките ресурси" | Етикети: , , , , , , , , , , |

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. одобри Годишния доклад за изпълнението на оперативната програма за 2010 г.

По време на заседанието членовете на Комитета разгледаха и одобриха Годишния доклад за изпълнението на оперативната програма за 2010 г. От доклада стана ясно, че изпълнението на оперативната програма върви добре, допринася за развитието на политиките в сферата по заетостта, образованието и социалното включване, насърчава и реализацията на важни хоризонтални принципи, каквито са ……………… Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Развитие на човешките ресурси" | Етикети: , , , , , , , , , , |

189 проектни предложения са получени по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Бизнесът подаде 189 проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ в рамките на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата – 16.00 часа на 1 април 2011 г……………….. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , |

Управляващият орган на ОП“Конкурентоспособност“ публикува списъци с предоставена минимална помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

Управляващият орган на ОП“Конкурентоспособност“ публикува списъци с предоставена минимална помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“……….. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , |

Оптимизират се процедурите за отпускане на безвъзмездната финансова помощ по оперативните програми

Правителството одобри промени в Постановление № 121/2007, което определя реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз и по Програма ФАР на ЕС. Целта е допълнително да се оптимизират процедурите и да се постигне по-голяма обективност и прозрачност при отпускането на помощта……. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по Европейски програми | Етикети: , , , , , , , , , , , |

Информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 01.04.2011 г.

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ представи информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 01.04.2011 г. по години и по приоритетни оси:………….. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , |

Дончев: Всяка година трябва да се удвояват разплатените средства по европрограми

До края на годината разплащанията с европейските средства да достигнат 20 на сто – тази цел си постави ресорният министър Томислав Дончев по време на форума „Банки, инвестиции, пари”, на който DarikFinance.bg е медиен партньор. Догодина пък разплащанията трябва да стигнат поне 35-40 на сто…………. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по Европейски програми | Етикети: , , , , , , , , , , , |

Публикувани са за обществено обсъждане проекти на Насоки за кандидатстване по 2 схеми на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» за работодатели, образователни/обучаващи институции и НПО

На 01.04.2011 г. са публикувани ПРОЕКТИ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схеми:

1. BG051PO001-2.1.15 “Социални иновации в предприятията”;

2. BG051PO001-1.1.07 “Вземи живота си в свои ръце”…….. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Развитие на човешките ресурси" | Етикети: , , , , , , , , , , , , |

Обществено обсъждане на документация по процедура „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”. На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. (обн. ДВ бр. 45 от 8 юни 2007 г., посл. изм. бр. 95 от 3 декември 2010 г.) Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува………………… Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

ИАНМСП уведомява, че считано от 21 март 2011г., Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” се намира на нов адрес

ИАНМСП уведомява, че считано от 21 март 2011г., Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” се намира на нов адрес – ул. „6-ти септември” № 21. Проектни предложения по отворените към момента процедури по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, чиито срокове за кандидатстване ще изтекат през месец март и месец април 2011г. ще бъдат приемани, както на стария адрес в гр. София 1797, ж.к. Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 13, съгласно посоченото в Насоките за кандидатстване, така и……… Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , |

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува пълния текст на Меморандума за разбирателство за изпълнението на „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика” в Република България

С Решение № 107/24.02.2011 г. на Министерски съвет е одобрен проект на Меморандум за разбирателство за изпълнението на „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика“ в Република България между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Европейска банка за възстановяване и развитие. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , |

Агенция ще отговаря за европейските пари по оперативните програми от 2014г

Агенция ще отговаря за европейските пари по оперативните програми от 2014г. „Не е работа на политиците да бъдат инвеститори“. Това каза в Добрич министърът по управление на средствата от Европейския съюз /ЕС/ Томислав Дончев, който участва в бизнес семинар „България-Унгария- мостовете от миналото към европейското бъдеще“. Той уточни, че се обсъжда създаване на агенция, която да е с функции на универсален управляващ орган за всички финансови инструменти по оперативните програми. Позицията на министъра е, че новата структура ще намали административния персонал. ………… Прочети още

Публикувано в Актуални новини по Европейски програми | Етикети: , , , , , , |

Сключени са 179 договори по процедура № BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Сключени са 179 договори по процедура № BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.Към 14.03.2011 г. общият брой на проектните предложения, за изпълнението на които са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, е 179, а общата сума на одобрената безвъзмездна финансова помощ по тези проектни предложения е 90 036 832.81 лв./46 035 101.62 евро, при общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 97 791 500.00 лв./50 000 000.00 евро. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

До 350 млн. евро получава бизнесът за енергийна ефективност

До 350 млн. евро може да получи българският бизнес в подкрепа на мерки за енергийна ефективност и енергийно спестяване в индустрията. Очаква се схемата за енергийна ефективност в индустрията да стартира през втората половина на годината. Това е пилотен проект за извеждане на същинската оценка на проектите по оперативните програми извън администрацията. По-нататък тази практика ще може да се използва от ЕБВР и в други държави, а от МИЕТ – и по други процедури за ОП „Конкурентоспособност“. Очаква се аутсорсването на дейности по оперативните програми да бъде………… Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , |

Разплащат 600 млн. лв. по ОП „Конкурентноспособност“ до края на годината

Около 600 млн. лв. ще бъдат разплатени до края на годината по Оперативна програма „Конкурентноспособност“, съобщи във Велико Търново министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков.

По думите му до края на годината ще бъдат усвоени 40% от средствата по програмата, а до 2015 г. трябва да бъдат разплатени всички средства……….. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , |

Обществено обсъждане на промени, които Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” обмисля да направи за преодоляване на констатираните проблеми или неразбиране от страна на кандидатите по процедури по ОП „Конкурентоспособност”

Обществено обсъждане на промени, които Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ обмисля да направи за преодоляване на констатираните проблеми или неразбиране от страна на кандидатите по процедури по ОП „Конкурентоспособност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува за обществено обсъждане предложените от него промени в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма, които имат за цел преодоляване на констатираните проблеми или неразбиране от страна на кандидатите по Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , |

Промени, направени по ОП „Конкурентоспособност” до момента и основни грешки при кандидатстване по три процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обявени през 2010 г.

беше проведен семинар, на който бяха представени следните презентации:

1. Промени, направени по ОП „Конкурентоспособност“ до момента, намаляване на бариерите и прозрачност на процедурите;

2. Основни грешки при кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 2010 г.: BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , |

Публикуван е списък с предложени за финансиране (одобрени) проекти по процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия“

Публикувани са решение на Изпълнителния директор на ИАНМСП и Ръководител на ДО, списък с одобрени проектни предложения и резервен списък с проектни предложения, по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия“. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Банки ще оценяват европроекти за 200 млн. лв. по ОП „Конкурентоспособност“

Още тази година банки ще се включат в оценяването на проекти по оперативната програма „Конкурентоспособност“. Финансовите институции ще разглеждат проектите по схемите за енергийна ефективност на български предприятия, които се очаква да бъдат обявени през втората половина на годината. Това съобщи Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , |

Администрацията изненадана от големия брой отпаднали кандидати по европроцедура

Управляващият орган на оперативната програма „Конкурентоспособност“ е изненадан от големия брой отпаднали проектни предложения по процедурата за покриване на международно признати стандарти. Това се казва в съобщение на министерството на икономиката, към което е и управлението на програмата. В съобщението се казва още, че процедурите за набиране Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Публикувана е изменена и утвърдена индикативна годишна работна програма по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за 2011 г.

Публикувана е Индикативна годишна работна програма за 2011 г. за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Развитие на човешките ресурси" | Етикети: , , , , , , , , , |

Информационни дни по обявените десет процедури за подбор на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

От 01.02.2010 г. до 09.02.2010 г. в 6 града на страната, съгласно приложения график, ще се проведат информационни дни по обявените десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013……….. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”.

Публикуван е списък с Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”. Отстранени на този етап са още 156 проектни предложения, с което отстранените от по-нататъшна оценка предложения към момента достига 61,42%. Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап оценка на допустимост по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна.. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , |

Обявена е процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

Обявена е процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” по ОП „Конкурентоспособност”. Първи краен срок за набиране на проектни предложения през 2011 г.- 16 март 2011 г. Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на нови и развитието на вече съществуващи офиси за технологичен трансфер в България като основен фактор за насърчаване на трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските организации към преприятията …. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , |

Обявена е процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“ по ОП „Конкурентоспособност“

Обявена е процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“.
Първи краен срок за набиране на проектни предложения през 2011 г.- 14 март 2011 г.
Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови и укрепването на вече съществуващи технологични центрове в България, които да подпомoгнат достъпа на предприятията до ново знание и технологии, и да стимулират комерсиализирането на резултатите…. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , |