Архив за етитет: оценка на допустимостта

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на допустимостта по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”

Във връзка с приключване на оценката на етап оценка на допустимостта, на основание чл. 24, ал. 5 от ПМС 121/31.05.2007 г. (в редакцията му от ДВ, бр. 90 от 16 ноември 2010 г.), на 11.08.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , |