Архив за етитет: приоритетни оси

Информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 03.09.2011 г.

Представена е информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 03.09.2011 г. по години и по приоритетни оси: Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , |

Информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 26.08.2011 г.

Представена е информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“към 26.08.2011 г. по години и по приоритетни оси: Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , |

Информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 15.08.2011 г.

Представена е информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 15.08.2011 г. по години и по приоритетни оси: Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , |

Публикувано е допълнение къв списък на проектните предложения отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

На 10 август 2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , |

Списък с проектни предложения, одобрени за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4-01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикуват: Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , |

Информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 15.07.2011 г.

Представяме на Вашето внимание информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 15.07.2011 г. по години и по приоритетни оси: Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , |

Списък №2 на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на допустимостта, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор, по процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“

Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, публикуват списък №2 Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , |

Информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 08.07.2011 г.

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ представи информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ към 08.07.2011 г. по години и по приоритетни оси: Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , |