Архив за етитет: хора с увреждания

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания“

ъв връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимост, на основание чл. 24, ал. 5 от ПМС 121/31.05.2007г. (в редакцията му от ДВ, бр.95 от 03 декември 2010г.), на 22.06.2011г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Изпълнителната агенция ……….. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , |

Информационни дни по обявените десет процедури за подбор на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

От 01.02.2010 г. до 09.02.2010 г. в 6 града на страната, съгласно приложения график, ще се проведат информационни дни по обявените десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013……….. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Обявена е процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания“ по ОПРКБИ

На 11.12.2010 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, обявиха открита процедура „Подкрепа запредприятия и кооперации на хора с увреждания“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.03.2011 г., 16.00 ч

Основна информация за процедурата, можете да видите в рубриката „Актуални покани“ Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , |