Архив за етитет: 2011

Обществено обсъждане на документация по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 планира обявяването на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия“. Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , |

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, подадени по Трета Сесия по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие и допустимостта и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС №121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , |

Решение № СПП-01-4/05.10.2011 г. и Решение № СПП-01-5/05.10.2011 г. по процедура BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Във връзка с проведена оценка на проектни предложения подадени по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , |

Актуализиран списък на сключени договори по процедура за предоставяне не безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува: Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , |

Проектните инвестиции за модернизиране на земеделските стопанства надхвърлят 48 млн. лв.

В областните дирекции на ДФ „Земеделие” постъпиха 204 заявления по Мярка 121 „ Прочети още

Публикувано в Актуални новини по Програма за развитие на селските райони | Етикети: , , , , |