Архив за етитет: BG161РО003-1.1.03

Решение № СПП-01-4/05.10.2011 г. и Решение № СПП-01-5/05.10.2011 г. по процедура BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Във връзка с проведена оценка на проектни предложения подадени по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, Прочети още

Публикувано в Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" | Етикети: , , , , , |