България е усвоила 10 на сто от предвидените средства от структурните фондове и кохезионния фонд

На 03 януари България достигна общо 10 % усвояемост на средствата от Европейския съюз по седемте оперативни програми. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев изпълни поетия ангажимент при встъпването му в длъжност да достигне това ниво до края на 2010 г.

В сравнение с 2009 г., когато усвоените средства от еврофондовете бяха малко над 1%, през 2010 г. темповете на оползотворяване са се увеличили почти десетократно.

Източник: интернет страницата на единния информационен портал за структурните фондове на ЕС

This entry was posted in Актуални новини по Европейски програми and tagged , , , , .

Коментарите са затворени.