Управляващият орган на ОП“Конкурентоспособност“ публикува списъци с предоставена минимална помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

Управляващият орган на ОП“Конкурентоспособност“ публикува списъци с предоставена минимална помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ в периода 2009  – 2011 г.

Предоставена минимална помощ през 2009 г.

Предоставена минимална помощ през 2011 г.

източник: УО на ОП“Конкурентоспособност“

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.